การดื่มกาแฟเกิน สาเหตุภาะวะกระดูกเปราะบาง

การดื่มกาแฟ สาเหตุกระดูกเปราะบาง infographic
 
รู้หรือไม่ การดื่มกาแฟเกินวันละ 2 ถ้วย ส่งผลให้การดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายมีปริมาณลดน้อยลง จนอาจก่อให้เกิดภาะวะกระดูกเปราะบางได้ค่ะ 

อ่านเพิ่มเติม : รู้ทันพฤติกรรม ทำลายกระดูก

  

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย  

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 9545