รู้จัก โรคไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรัง สาเหตุและอาการ infographic
 
โรคไตเรื้อรัง คือ สภาวะที่ไตถูกทำลายทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลง สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรังอาจจะเกิดจากโรคในเนื้อไตและจากโรคอื่น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคตับอักเสบบี ซี เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลให้ไตต้องทำงานหนัก จนเสื่อมสภาพในที่สุด 

อ่านเพิ่มเติม : โรคไตเรื้อรัง อีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง


ศูนย์โรคไต

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 667 9501 02 667 9502 02 667 9505
โทรสาร: 0 2667 9505