โรคตาที่พบมากในเด็กมีอะไรบ้าง

โรคตาในเด็กที่พบบ่อย Infographic  
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับโรคตาที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็ก และแนะนำให้ตรวจเพื่อรักษาในระยะเริ่มต้น โดยแบ่งตามช่วงอายุ มีดังนี้
 
  • เด็กคลอดก่อนกำหนด: โรคจอประสาทตาเสื่อม
  • เด็กก่อนวัยเรียน:โรคสายตาขี้เกียจ โรคตาเข 
  • เด็กวัยเรียนอายุมากกว่า 6 ปี:ภาวะสายตาผิดปกติ

อ่านเพิ่มเติม : โรคตาในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้
 

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 011 3891

Rating Score: of 10, Total Vote: