รู้ทันโรค ตอน ต้อกระจก โรคตายอดฮิต

ต้อกระจก คือ ภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่นจนแสงผ่านไปยังจอประสาทได้น้อย รักษาต้อกระจกด้วย Femtosecond laser

ดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติม : ศูนย์จักษุ