6 ปัจจัยเสี่ยง โรคไตเรื้อรัง

6 ปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง infographic
เพราะอาการของโรคไตอาจจะมีอาการไม่ชัดเจน หลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตนเป็นโรคไตอยู่จนกระทั่งมีอาการแย่แล้ว ดังนั้น หากเราทราบปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไต และไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ เราก็สามารถป้องกันโรคไตเรื้อรังได้


ศูนย์โรคไต

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 667 9501 02 667 9502 02 667 9505
โทรสาร: 0 2667 9505