5 อาการเสี่ยงคุณควรรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

infographic 5 อาการเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยหาสาเหตุ

อ่านเพิ่มเติม : โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้


ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 2851