การตรวจ NIPT คัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม

Info_NIPT_1200X2395.jpg

การตรวจ NIPT 
Non-Invasive Prenatal Screening คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงกรเกิดดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ 

ศูนย์สูติ-นรีเวช :
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 
IMG
IMG
IMG
 
 

Rating Score: of 10, Total Vote: