What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ” เรื่องการรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันที่ 31พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-14 .00 น. ณ โถงรับรอง ชั้น G อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล


world-no-tobacco-day01.jpg
 วันงดสูบบุหรีโลก

31 พฤษภาคม 58

 

            องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน งดสูบบุหรีโลก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ดังเช่น ตัวอย่างคำเตือนในซองบุหรี่  “ควันบุหรี่ทำร้ายลูก ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้ สูบแล้วแก่เร็ว สูบแล้วถุงลมพองตาย สูบแล้วจะมีกลิ่นปาก ควันบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด การสูบบุหรี่ย่อมเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่นำไปสู่การติดยาเสพติดต่างๆ ข้อความเหล่านี้ย้ำเตื่อนให้ผู้สูบบุหรี่ทราบถึงพิษภัยและโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด ในควันบุหรี่มีสารพิษที่สำคัญ ได้แก่ นิโคติน ทาร์  คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรเจนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไซยาไนด์ เป็นต้น  การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทำให้ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคต่างๆ  เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคหลอดเลือดเลี้ยงสมอง สูบบุหรี่หนึ่งมวนทำให้อายุสั้น 6 นาที นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ของมารดาอีกด้วย     แม้ว่าผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีความรู้ว่าการสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ที่หายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปโดยความจำยอม แต่ก็ยังพบว่ายังมีผู้สูบบุหรี่ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา และเราสามารถเห็นผู้สูบบุหรี่ในทุก ๆ ที่แม้แต่ในตู้กระจกในสนามบินยังแออัดยัดเยียดด้วยผู้เข้าไปสูบบุหรี่ด้วยความสมัครใจ

            ปัจจัยมากมายที่เป็นสาเหตุทำให้สูบบุหรี่ นับตั้งแต่วัยรุ่นอยากทดลอง การสูบบุหรี่เพื่อให้กลุ่มเพื่อนๆ ยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม การสูบเพื่อแสดงความกล้าหาญสื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่ และการสูบเพื่อลดน้ำหนัก พักความเครียดผ่อนคลายอารมณ์ เป็นต้น ทั้งหมดทั้งปวงนับได้ว่าเป็นความเข้าใจผิด

          ดังนั้นพวกเราทุกๆคนควรร่วมมือร่วมใจกันด้วยเพื่อหาทางป้องกันแนะนำแนวทางแก้ไข กำลังใจแก่ผู้สูบบุหรี่ เพื่อให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในที่สุด 

 

     เรียบเรียงโดย  คลินิกอดบุหรี่  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers