What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เชิญร่วมงาน "ไขความลับโรคกระดูกและข้อ"


เชิญร่วมงาน "ไขความลับโรคกระดูกและข้อ" กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันออร์โธปิดิกส์โลก ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันออร์โธปิดิกส์โลก ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


ไขความลับโรคกระดูกและข้อ
 
  • ชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคกระดูกและข้อ
  • บริการให้คำปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักโภชนการ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
 
สอบถามข้อมูลเพื่มเติม โทร 0 2667 2000
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers