What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน
รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

         นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วย พล.ท. นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์ กรรมการแพทย์ผ่าตัด พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าเยี่ยมคุณสุธีรา ลลิตกมลสุข อายุ 65 ปี ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าตามโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา คุณสุธีราได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา
          
         โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมฯ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมชาวไทยผู้มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดข้อเข้าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ จำนวน 60 ข้อเข่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สอบถามข้อมูล 0 2667 2000

( โครงการฯ ได้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการผ่าตัดครบ 60 ข้อเข่าแล้ววันนี้ )

 

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

รอยยิ้มของผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมรายแรกในวันกลับบ้าน

 

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers