แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม Holistic Checkup Package

 IMG

Holistic Checkup Package

เพราะความเสื่อมถอยของร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากัน อันเป็นผลจากการดำเนินชีวิตในวัยหนุ่มสาว และแม้จะดูแลตนเองได้ดีเพียงใดเมื่อถึงวัยหนึ่งร่างกายก็ต้องผจญกับโรคภัยที่มาพร้อมกับความชราภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งเน้นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพอย่างตรงจุดโดยครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปตลอดจนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวัยที่เพิ่มขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
 

Holistic Checkup Package

แพ็กเกจที่ทำให้คุณสามารถเฝ้าระวังปัญหาส่วนใหญ่ ที่มักเกิดกับผู้ที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งจะมีความแตกต่างทั้งเพศและอายุ โดยกลุ่มโรคในผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
 • กลุ่มโรคทั่วไป โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดหัวใจหรือสมองตีบตัน กลุ่มนี้ความเสี่ยงของโรคจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้สูงวัย เช่น โรคกระดูกพรุน ภาวะสมองเสื่อม การเสื่อมถอยของการทำงานของนัยน์ตา
 

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่ท่านเป็นคนไข้ใหม่ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที
 • ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น กรุณานำผลการตรวจรายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจวิ่งสายพาน กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมของคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะในระหว่างรอเข้ารับการตรวจ
 

การเตรียมตัวเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสุขภาพแพ็กเกจ Holistic

 • การตรวจตาโดยการขยายม่านตาจะส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและตาสู้แสงไม่ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถเองในวันที่มาตรวจ และควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อป้องกันอาการตาสู้แสงไม่ได้
 • ควรนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 9.00 น. เนื่องจากการตรวจทั้งโปรแกรมจะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผลการตรวจระดับวิตามินดีใช้เวลา 1-2 วันจึงจะทราบผล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00–15.00 น.
 

สอบถามขŒ้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 0 2667 1555 โทรสาร 0 2667 2915