What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รพ.บำรุงราษฎร์ร่วมตระหนักและรณรงค์ในวันผู้สูงอายุโลก

ขอเชิญท่านร่วมงานวันผู้สูงอายุโลก ในวันศุกร์ที่ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. บริเวณชั้น 15B คลินิกผู้สูงอายุ New Life อาคาร BI Clinic
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี จะเป็นวันผู้สูงอายุโลก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรค หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อม โดยการออกกำลังกายสมอง อาหารเพื่อผู้สุงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 15B คลินิกผู้สูงอายุ New Life อาคาร BI Clinic เวลา 08.00-16.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2559 โทรสอบถามเพิ่มเติมที่โทร 0 2667 1000

IMG

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers