What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม “สมองดี ชีวีมีสุข”

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม “สมองดี ชีวีมีสุข” วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ห้อง A, B ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
9.30 - 10.00 น.

ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “My little girl”

  ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านมุมมองของผู้กำกับระดับแนวหน้า
   
10.00-11.00 น.

การบรรยายเรื่อง “แข็งแรงคูณสอง บริหารสมองห่างไกลโรค”

  โดยคุณชนนิกานต์  อริยะกุล นักกายภาพบำบัด รพ. บำรุงราษฎร์
   
11.00-11.45 น.

การบรรยายเรื่อง “รู้ทัน อัลไซเมอร์และอัมพาต”

  โดย นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา รพ. บำรุงราษฎร์

 

  • ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  ประเมินความเสี่ยงโรคความจำเสื่อม เกมพัฒนาสมอง  ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสมอง  ร่วมทำกิจกรรมการทำอาหารกับนักโภชนาการ  ปรึกษาทีมพยาบาลจากศูนย์ประสาทวิทยา  เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด
  • รับของที่ระลึกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม

     

    ม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
    สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่
    0 2667 2000

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers