What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้
IMG

IMG

IMG


ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers