What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับสมัครจักษุแพทย์เพื่อฝึกอบรมต่อยอดในอนุสาขา

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับสมัครจักษุแพทย์ เพื่อฝึกอบรมต่อยอดในอนุสาขา

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers