What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

3 องค์กรใหญ่ ร่วมจัดงานประชุมเชิงวิชาการแพทย์โรคหัวใจภาคเหนือ


รพ.บำรุงราษฎร์ร่วมจัดการประชุมวิชาการสำหรับแพทย์โรคหัวใจภาคเหนือ เรื่อง Evaluation and Treatment of Cardiac Arrhythmias in the 21st Century: “Role of Clinical Electrophysiology” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
arrhythmia treatment in thailand


นพ. สุเมธ ฮั่นตระกูล (นั่งที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ ราม รศ.นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี (ยืนที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ นพ. นำ ตันธุวนิตย์ (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ. บำรุงราษฎร์ และ นพ.กุลวี เนตรมณี อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.บำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลฯ  ร่วมจัดการประชุมวิชาการสำหรับแพทย์โรคหัวใจภาคเหนือ เรื่อง Evaluation and Treatment of Cardiac Arrhythmias in  the 21st Century: “Role of Clinical Electrophysiology” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
 
บุคคลในภาพ (นั่งจากซ้ายไปขวา):
ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์  ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์กลุ่ม รพ. บำรุงราษฎร์
นพ. สุเมธ   ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ ราม
 
บุคคลในภาพ (ยืนจากซ้ายไปขวา):
รศ.นพ. สมศักดิ์ 
นพ. อำนวย ชิงชยานุรักษ์  กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ ราม
นพ. ประมุข อุณจักร  กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ ราม
นพ. ภัทรพงศ์   กีฬาแปง กรรมการบริหาร รพ. เชียงใหม่ ราม
…………………………………………………………………………………………………………….
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  • ในปี 2557 นี้นับ เป็นปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลมาครบ 34 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อการเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจ ซึ่งโรงพยาบาลของเราได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากลโดยมาตรฐาน JCI สหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกของเอเซีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในปัจจุบัน 
  • นอกจากมาตรฐานระดับสากลแล้ว โรงพยาบาลยังมีนโยบายในการมุ่งพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะวิทยาการทางการแพทย์ในโรคที่มีความซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคสมอง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคมะเร็ง เป็นต้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลปีละกว่า 1.1 ล้านราย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีนโยบายในการพัฒนาไปสู่ระดับการเป็นสถาบันทางด้านวิชาการทางการแพทย์ โดยนำเอาความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่แพทย์ของเรามีในหลายสาขาสามาถ่ายทอดส่งเสริมความรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการจัดสัมมนา การประชุมวิชาการ และ work shop ทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

ข้อมูลเกี่ยวกับ EP Lab

  • ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ หรือ Electrophysiology Lab  หรือเรียกสั้น ๆ ว่า EP Lab โดยการนำของนายแพทย์กุลวี เนตรมณี อายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งมีประสบการณ์รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากว่า 30 ปี ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา จึงเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลฯ ที่ทางคณะผู้บริหารให้การส่งเสริม โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการนี้จะให้บริการเพื่อศึกษา วินิจและรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะ นับเป็นการบริการหนึ่งในการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุมของโรงพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจโดยเฉพาะ ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า หัวใจ หรือ Cardiac Electrophysiology Lab (EP Lab) เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง วิเคราะห์หาต้นเหตุและรักษาไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบ CARTO (CARTO system) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแสดงภาพเสมือนจริง ทำให้เห็นตำแหน่งของความผิดปกติได้ชัดเจน จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ส่งผลให้ประสิทธิผลของการรักษาดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับผลแทรกซ้อนลดลง
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers