What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง วันแห่งสติการเรียนรู้ปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำวัน

ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม A ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฏร์ คลินิก
 
สมาคมแพทย์เอกชน ประเทศไทยร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง

วันแห่งสติ : การเรียนรู้ปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำวัน

 
consciousness-01.jpg
 
กำหนดการ
09.00-09.15 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.15-12.00 : เจริญสติในชีวิตประจำวัน นำภาวนาโดยคณะพระภิกษุและภิกษุณี จากสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
12.00-13.00 : การรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีสติ
13.00-14.00 : การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง นำภาวนาโดยคณะพระภิกษุและภิกษุณี จากสถาน   ปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย และ พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช
14.30-16.00 : Q&A

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณณัฐพรรณ โทร. 0 2667 1890 (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers