What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

จัดเสวนา หัวข้อ “รอบรู้...เรื่องนมแม่”

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ คุณแม่หลังคลอด และครอบครัว เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “รอบรู้...เรื่องนมแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สุขุมวิท 3
 
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมรับฟังการเสวนาความรู้เรื่องนมแม่จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
  •  “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ” โดย พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ รศ. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ กรรมการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
  •  “นมแม่มีดีอย่างไร” โดย พญ. ปวินทรา หะริณสุต สมนึก กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  •  “อาหารตามวัย เด็กไทยแข็งแรง” โดยคุณ แววตา รัฐนิติสกุล นักโภชนาการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม สายใยรัก นมแม่คาเฟ่ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กไทยได้กินนมแม่และอาหารเด็กเล็กตามวัย โดยการจัดเวทีเสวนานี้ มุ่งถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และใช้พลังจากกลุ่มแม่ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้องเพื่อ ช่วยให้กำลังใจและถ่ายทอดเทคนิคการให้นมลูกอย่างถูกวิธีให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ คุณแม่หลังคลอด

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ได้ที่
  •  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร 0 2667 2569
  •  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โทร 0 2241 7988
 รอบรู้...เรื่องนมแม่
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers