What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รพ.บำรุงราษฎร์ จัดงานให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันโรคติดเชื้อทางสารคัดหลั่ง” เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรค

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การป้องกันโรคติดเชื้อทางสารคัดหลั่ง (Blood Body Fluid Precaution)” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น G
การป้องกันโรคติดเชื้อทางสารคัดหลั่ง (Blood Body Fluid Precaution)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การป้องกันโรคติดเชื้อทางสารคัดหลั่ง (Blood Body Fluid Precaution)” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น G

ร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้ และพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนวทางการดูแล การป้องกัน และปฏิบัติตนให้พ้นจากโรคติดต่อทางเลือด อาทิ ไวรัสตับอักเสบ และรวมถึงโรคที่ติดต่อทางสารคัดหลั่งต่างๆ 
 
 
หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers