What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เชิญร่วมกัน “คืนความสุข…ให้ผู้สูงวัย”เนื่องในวัน World Geriatric Day 2014 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เนื่องในวัน World Geriatric Day 2014 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก (อาคารผู้ป่วยนอก)
คืนความสุข…ให้ผู้สูงวัย
หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ
9.10 - 9.45 น.     “คืนความสุข....ให้ผู้สูงวัย” พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ
       
9.45 - 10.05 น.     “ยา…คุณหรือโทษ?” ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ เภสัชกร
       
10.05 - 10.15 น.     “ทรงตัวดีไม่มีล้ม” คุณมะลิ สามบุญเที่ยง นักกายภาพบำบัด
       
10.30 - 11.00 น.     “Super food – ยอดอาหารเพื่อสุขภาพ คุณแววตา รัฐนิติสกุล นักโภชนาการ
       
11.00 - 11.20 น.     “Care of The Caregiver – คืนความสุขให้ผู้ดูแล ดร.จุฬาภรณ์ รามศิริ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้สูงอายุ
       
11.20-11.50 น.     "Independent Living อยู่สบายสไตล์สูงวัย" รศ .ไตรรัตน์ จารุทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
       
  • ชมบูธผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยที่ออกแบบสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะจากเอสซีจี  
  • ชมสินค้าสำหรับผู้สูงวัยที่หลากหลาย
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2667 2000 


even750-2.jpg
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers