ศูนย์หัวใจ

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 
คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และเบลเยียม 
 
นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด
 
 

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
  • การตรวจดูหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)
 • การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ 
 

การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล
 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ 
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)
 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด 
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery
 • ระบบลิ้นหัวใจ 
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • กลุ่มหลอดเลือด 
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา
 

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • กลุ่มหลอดเลือด 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก
 

การบริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 14 ห้อง
 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 07.00–20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์หัวใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 2847 02 667 2848
โทรสาร: 0 2667 2849
 
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์หัวใจ
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: หมอหัวใจเฉพาะทางมืออาชีพพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รักษาและตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คะแนนโหวต: 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 122 คน
6804|4
6804
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6804
5
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

นพ. ปรีชา เลาหคุณากร

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ผศ.นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ศ.นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ศ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ศ.พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

นพ. นำ ตันธุวนิตย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

นพ. วีระวร อริยขจร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

ผศ.นพ. กฤตยา กฤตยากีรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบุญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. จุล นำชัยศิริ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. พัชร อ่องจริต

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

นพ. สุชาต ไชยโรจน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

น.อ.นพ. สุกิตติ ปาณปุณณัง ร.น.

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ER-cardiology

นพ. โชติกร คุณวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. กุลวี เนตรมณี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. นเรนทร์ มัลโฮตรา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. พิพัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วศิน พุทธารี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สุเรส นารูลา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อนวัช เก้าเอี้ยน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อร่าม จูสวย

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นอ.พิเศษ นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. ฐานิกา วุทธชูศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. ธัญลักษณ์ ชัยเสรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. พรรณี เสถียรโชค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.คุณ สวรรยา เดชอุดม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. ฉลาด โสมะบุตร์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 
 
ศูนย์หรือคลินิกที่เกี่ยวข้อง