โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้

โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีลักษณะเหมือนกับขดลวดถ่าง ขยาย มีลักษณะเหมือนกับขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดชนิดเคลือบยาแต่สามารถสลายตัวได้ทำ ให้หลอดเลือดกลับคืนสภาพธรรมชาติโดยปราศจากโครงสร้างค้ำยัน

โครงสร้างค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้นี้ ทำจากวัสดุ
โพลีแลคไตล์ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์มานานแล้ว(เช่น ไหมละลาย) การย่อยสลายเกิดโดยกลายเป็นสารที่มีในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ซึ่งจะถูกดูดซึมไปทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป
 

การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใช้บอลลูน (Balloon Angioplasty)

การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใช้บอลลูน (Balloon Angioplasty)

การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใส่ขดลวด (Coronary Stent Implantaion)

การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใส่ขดลวด (Coronary Stent Implantaion)
 

 การใส่โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลื่อยยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbale Vascular Scaffold)

การใส่โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลื่อยยาชนิดย่อยสลายได้ (Bioresorbale Vascular Scaffold)

สนใจการรักษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 066 8888
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

Rating score: 10.00 of 10, based on 30 vote(s)