โปรแกรมการตรวจการได้ยินและการทรงตัว Hearing & Balance Comprehensive Test Program

ชื่อแพ็กเกจ ENT02
โปรแกรมการตรวจการได้ยินและการทรงตัว Hearing & Balance Comprehensive Test Program
ค่าใช้จ่าย:THB 17,400
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการตรวจการได้ยินและการทรงตัว


โดยทั่วไปแล้วการทรงตัวของคนเราต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะการทรงตัวที่อยู่ในหูชั้นในร่วมกับการมองเห็นและสมอง โดยอวัยวะการทรงตัวทำหน้าที่รับสัญญาณการเคลื่อนไหว เพื่อส่งสัญญาณนี้ไปสู่สมองในการรับรู้การทรงตัว หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่อวัยวะการทรงตัวหรือหูชั้นในก็อาจทำให้เกิดการรับรู้การทรงตัวที่ผิดปกติ เกิดอาการเวียนศีรษะ เสียการทรงตัว จนอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น หากเกิดอาการขณะขับรถหรือใช้เครื่องจักร หรืออันตรายจากการล้มของผู้สูงอายุเนื่องจากการเสียการทรงตัว


ความสำคัญของการตรวจความผิดปกติของการทรงตัว

เนื่องจากโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะการทรงตัวและการได้ยินมีสาเหตุที่ซับซ้อน การตรวจพบสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติและทำการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในระยะหลัง


ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจ

 • กลุ่มที่ 1: ผู้ที่ยังไม่มีอาการแต่ต้องการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว
  แนะนำให้เข้ารับการตรวจ Hearing & Balance Basic Test Program

 

Hearing & Balance Comprehensive Test Program ราคา 17,400 บาท*

รายละเอียดการตรวจ

 • การตรวจการได้ยิน เป็นการวัดระดับการได้ยินของหูแต่ละข้าง เพื่อดูว่ามีการสูญเสียการได้ยินมากน้อยเพียงใด เป็นชนิดไหน และที่ความถี่ใดบ้าง
 • การตรวจการทรงตัว (posturography) เป็นการตรวจการทรงตัวในภาวะต่างๆ โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์สมดุลของการทรงตัว
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าเส้นประสาทหู (auditory brainstem response: ABR) เป็นการตรวจวัดการได้ยินในระดับก้านสมอง และเป็นการตรวจการทำงานของเส้นประสาทการได้ยินและก้านสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของน้ำในหูชั้นใน (electrocochleography: ECOG) เป็นการตรวจการทำงานของหูชั้นใน เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน เช่น โรคน้ำในหูผิดปกติ (Meniere’s disease) เป็นต้น


*รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

หมายเหตุ

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาติดต่อ

คลินิกการได้ยินและการทรงตัว ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อทำนัดล่วงหน้าได้ที่:  02 667 2000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางออนไลน์: คลิกที่นี่
นัดหมายทางออนไลน์: คลิกที่นี่