วิดีโอสาระความรู้เพื่อสุขภาพ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้เรื่องโรคและเทคโนโลยีการรักษา

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 02 066 8888

 

รู้จักกับศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ : Feature

ให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ การป้องกัน, การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น, ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

Back to all video