TAGS:


อาการบ้านหมุน หรือที่เรียกกันว่า “ vertigo” มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยปรับสมดุลการทรงตัวของร่างกาย