ร่วมไขข้อข้องใจปัญหาสุขภาพของนิ้วมือกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเรื่องอาการนิ้วล็อค โดย นพ.สำเริง เนติ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์