TAGS:


ผู้สูงอายุควรตรวจเช็คอะไรบ้าง พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ