TAGS:


การดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ