การดูดเสมหะผู้ป่วยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายเสมหะและเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบหายใจ การดูดเสมหะมีสองวิธี