TAGS:


ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ได้เข้ามาช่วยทางการแพทย์ในการผ่าตัดผู้ป่วยมากมาย แต่หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วหุ่นยนต์มีหลักการทำงานอย่างไร ,หุ่นยนต์สามารถผ่าตัดได้ด้วยตัวเองหรือไม่ และจะมั่นใจได้เหมือนคุณหมอผ่าตัดเองหรือเปล่า... มาร่วมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกันได้ที่นี่ค่ะ