ฟังประสบการณ์และความประทับใจหลังทำ ReLEx SMILE ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จากผู้เข้ารับการรักษาได้ที่นี่