TAGS:


เพราะส่วนใหญ่ของผู้หญิงมีเนื้องอกในมดลูก การตรวจหาเนื้องอกในมดลูกจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาฟังนพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจภายในเพื่อตัวคุณเอง