โรคหัวใจ เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวคนเรามากกว่าที่คิด และไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะเริ่มแรก กว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้ว ดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้เราทราบ และเตรียมพร้อมดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ