TAGS:


ปวดแปลบๆเหมือนมีอะไรมาแทงที่ทรวงอกข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งมักเป็นตอนหายใจเข้า ไอแห้งๆ อาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคปอดรั่ว ปอดรั่วคืออะไร นพ.วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์ อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียด พร้อมอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด การตรวจวินิจฉัย และการรักษา