TAGS:


นพ. โชติกร คุณวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเราพบภาวะนี้ได้บ่อยแค่ไหน