TAGS:


นพ.ไพศาล วชาติมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าไมเกรนเกิดจากความเครียด และมาให้คำตอบว่าแท้จริงแล้วไมเกรนมีสาเหตุจากอะไร รับฟังข้อมูลเรื่องไมเกรนจากคุณหมอ อาทิ อาการ ปัจจัยกระตุ้น วิธีต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยไมเกรน การป้องกันการเกิดไมเกรน และการรักษา