TAGS:


ทำไมลูกเตี้ย? มาเรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้สูงและวิธีดูแลลูกให้สูงโดยชนะปัจจัยเรื่องของพันธุกรรม โดย พญ.อนุตรา โพธิกำจร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อในเด็ก