กว่าจะเป็นยา 1 เม็ดที่ส่งมอบให้คนไข้ทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เพราะต้องผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ การดูแลและรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าที่บำรุงราษฎร์ "เราใส่ใจเรื่องยา ไม่แพ้เรื่องการรักษา" อย่างแน่นอนค่ะ