TAGS:


ฮอร์โมนส่งผลอย่างไรกับวัยรุ่น? ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวัยรุ่นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน