TAGS:


นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการที่ควรระวังของกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบหลันและไขข้องสงสัยว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันป้องกันได้หรือไม่