TAGS:


ไขมันคอเลสเตอรอลมีทั้งแบบดีและไม่ดีต่อร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูง พร้อมแนะนำการลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีให้มากขึ้น