TAGS:


ใครที่เคยใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ หรือรับประทานยาไม่ครบตามแพทย์สั่งอาจเคยได้ยินคำว่าอาการดื้อยา อาการนี้คืออะไร ฟังคำตอบจาก นพ.อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อซึ่งจะมาให้ข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมเยี่ยมชมห้องจุลชีววิทยาคลินิกหรือห้องสำหรับเพาะเชื้อเพื่อดูขั้นตอนในการตรวจสอบหาเชื้อและทดสอบเชื้อที่ดื้อยา