TAGS:


ตอกย้ำอันตรายของการนอนกรนกันอีกครั้ง พร้อมติดตามวิธีการตรวจการนอนกรนเพิ่มเติม ทั้งขั้นตอนดูการหยุดหายใจขณะหลับ และขั้นตอนทดลองทำการรักษา