TAGS:


โรควูบเป็นลมหมดสติเกิดจากอะไรได้บ้าง นพ.โชติกร คุณวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจจะมาให้คำอธิบายเกี่ยวกับโรคนี้และแนะนำวิธีการรักษา