เรื่องเกี่ยวกับโรคตาในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว หากพบความผิดปกติต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจตาอย่างละเอียดทันที