TAGS:


พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้ายเวชศาสตร์ผู้สูง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญในการดูแลผู้สูง โดยโรงพยาบาลมุ่งหวังที่จะให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ