TAGS:


การใช้งานหลังมากเกินไปและไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์และสาเหตุของหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท พร้อมแนะนำวิธีการนั่งและการยกของที่ไม่ทำร้ายหลัง จากนั้นเยี่ยมชมห้องผ่าตัดและเครื่องมือผ่าตัดที่มีขนาดเล็กที่เรียกว่าเอ็นโดสโคป และอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องมือนี้ โดยนพ.สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ