TAGS:


ภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มารู้จักโรคนี้เพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และชมวิธีการตรวจภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง หรือที่เรียกว่า Skin prick test