วิดีโอสาระความรู้เพื่อสุขภาพ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้เรื่องโรคและเทคโนโลยีการรักษา

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 02 667 1000

 

รายการ ER Easy Room ตอนโรคหัวใจในผู้สูงอายุ : วิดีโอแนะนำ

วัยสูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากกว่าในวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับหัวใจ ดังนั้นการเริ่มใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้น จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้

กลับไปดูวิดีโอทั้งหมด

วิดีโอเพื่อสุขภาพอื่นๆ

วิดีโอประสบการณ์รับการรักษา