วิดีโอสาระความรู้เพื่อสุขภาพ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้เรื่องโรคและเทคโนโลยีการรักษา

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 02 066 8888

 

ตรวจประเมินภาวะตับแข็งด้วยเครื่อง FibroScan : Feature

เครื่องมือนี้สามารถตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณไขมันในตับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการรักษาจากการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ ซึ่งให้ผลที่แม่นยำ ทำให้มีโอกาสรักษาให้หายก่อนลุกลามเป็นโรคตับแข็ง และไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับร่างกาย สามารถกลับบ้านได้ทันที

Back to all video

Health Video

Video Testimonail