วิดีโอสาระความรู้เพื่อสุขภาพ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้เรื่องโรคและเทคโนโลยีการรักษา

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 02 066 8888

 

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack) : Feature

อาการที่ควรระวังของกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันหรือหัวใจวายมีอะไรบ้าง เราสามารถป้องกันได้หรือไม่

Back to all video

Health Video

Video Testimonail