แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Male

Package Name  CKUP 17.1
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Male
Cost*:THB 34,230
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561