แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Male

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.1
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Male
ค่าใช้จ่าย:THB 29,400
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า